Náš časopis Fórum seniorov                                                       

  Počet návštev ...

Prezidentka

Ciele a plány   

Konferencie

Právnik radí

O nás napísali

Senior roka 2006

Senior roka 2007

Senior roka 2008

Senior roka 2009

Senior roka 2010

Senior roka 2011

Senior roka 2012

Senior roka 2013

Senior roka 2014

Fotogaléria 2006

Fotogaléria 2007

Fotogaléria 2008

Fotogaléria 2009-2010

Fotogaléria 2011

Fotogaléria 2012

Projekt PEOPLE

Projekt InterGen

Projekt Gruntdvig

Projekt mature@eu

EuROPEAN projekt

Projekt INCLUSage

Grundtvig 2012-2014

Projekt ASCE

Projekt UISEL

 

 

 

 

 

Chcete byť naším členom?

bližšie info tu...

 

 

 

Správa o činnosti Senior linky

          SENIOR LINKA    

je služba dostupná na bezplatnom              telefónnom čísle          0800 172 500

Sme tu pre Vás! Poradíme a pomôžeme riešiť Vaše problémy a aktuálnu situáciu.

              Zahraničné i iné dokumenty

              Osvedčené postupy

Prieskum soc. služby

Návrhy Fóra ...

Správa národ. plán

Výročné správy

Dopadová analýza

Správa SNSĽP

Akcie 2008

Akcie 2009

Akcie 2011

Prieskum SNSLP a Fórum

Mature@eu

Zborník 2008

Zborník 2009

Zborník 2011

Zborník 2013

Prieskum o zneužívaní

Prvý krok pomoci proti ,,Šmejdom,,

Motto organizácie:   ,,Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých.´´

  Významné ocenenia Fóra pre pomoc starším

        Príspevok verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej na konferencii Fóra - Bojnice, november 2012

Podporný list z AGE - Európskej platformy seniorov v Bruseli

Fórum pre pomoc starším

         

     Fórum pre pomoc starším je občianske združenie oficiálne zaregistrované v marci 2000. Združuje fyzické a právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť, pomoc a služby  pre starších  s cieľom  chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby. Fórum sa snaží zmierňovať  nešťastie , utrpenie a samotu starších,  sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých starších občanov a podporovať ich integráciu do spoločenského a verejného života.

      Pri napĺňaní svojho poslania spolupracuje Fórum pre pomoc starším so štátnymi, samosprávnymi a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí.  Fórum má 150 členských organizácií s národnou a regionálnou pôsobnosťou.

      Je členom medzinárodnej siete ECEN  (sieť organizácií východnej a strednej Európy zaoberajúcej sa problematikou starších),  organizácie AGE (európska platforma seniorov v Bruseli) a Help the Age v Londýne.

        Fórum sa zaoberá problematikou staroby a starnutia. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k zlepšeniu života občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Organizuje celý rad podujatí na národnej úrovni, konferencie, rôzne prieskumy a ankety zo života starších ľudí, ktoré sú podnetom na riešenie problematiky starnutia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba Mariána Krčíka - Zlatého Seniora roka 2011

V minulom čísle nášho časopisu FÓRUM SENIOROV sme uverejnili  obsiahly rozhovor spravodajcu SR a TV PhDr. Mariána Ondáša so spisovateľom literatúry faktu Mariánom Krčíkom. Na podnet niekoľkých našich čitateľov, ktorí sa sťažovali, že nenašli predajcu v interview uvádzaných kníh, uvádzame pre všetkých našich čitateľov tablo úplnej autorovej tvorby a kontakt na predajcu uvedených kníh, vrátane roku vydania knihy a jej ceny:

Kontakt na nás:    Fórum pre pomoc starším                           E-mail:    forumlubica@gmail.com

      Záhradnícka 24                                            Telefón:    046/542 03 49

                                    971 01  Prievidza